Mówimy po ukraińsku / Ми розмовляємо українською

Utrata zęba a zanik kości

Utrata zęba niesie za sobą nieodwracalne zmiany w strukturze kości wyrostka zębodołowego. Z upływem kolejnych miesięcy po utracie zęba ma miejsce proces uogólnionego zaniku kości. Tłumaczy się to między innymi brakiem obciążenia funkcjonalnego kości. Nieobciążona, nieużywana jako podpora dla zębów kość zanika z upływem czasu. Do czynników potęgujących utratę kości po usunięciu zęba należą również stany zapalne kości i przyzębia wokół chorego zęba. Zanik kości oraz spadek jej parametrów ma ogromne znaczenie dla planowania i przebiegu leczenia implantologicznego.

Pacjenci, u których doszło do przedwczesnej utraty zębów, są pełni nadziei na odbudowę braków za pomocą implantów. Niestety – nie u wszystkich można je bezpośrednio wszczepić.

W efekcie zaniku kości niemożliwe staje się wprowadzenie nawet najcieńszych i najkrótszych implantów, gdyż albo nie zostałyby one całkowicie ukryte w kości, albo istniałoby ryzyko złamania cienkich blaszek kostnych w efekcie sił żujących działających na implant.

Sterowana regeneracja kości

Odbudowa kości pod implanty

Rozwiązaniem jest sterowana regeneracja kości (tzw. augmentacja), która pozwala na zwiększenie grubości i wysokości wyrostka zębodołowego poprzez wytworzenie tkanki kostnej w precyzyjnie określonym miejscu. Zabieg polega na umieszczeniu w regenerowanej okolicy materiału kostnego lub kościo-zastępczego i przykryciu go specjalną membraną. Po kilku miesiącach, na skutek regeneracyjnych sił organizmu, materiał ulega zamianie w pełnowartościową, własną kość pacjenta, którą bez obaw można obciążyć implantami.

W Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Sypień przeprowadzamy zabiegi regeneracji kości z użyciem najlepszych dostępnych na rynku materiałów. Aby dokładnie ocenić, czy grubość kości jest wystarczająca dla wprowadzenia implantów przeprowadzamy pomiar tkanki kostnej za pomocą  Tomografii Komputerowej.

Badanie TK pozwala na bardzo precyzyjne zobrazowanie wyrostka zębodołowego i jego dokładne zmierzenie.

W trosce o polepszenie efektów leczenia wykorzystujemy osocze bogatopłytkowe PRF – Platelet Rich Fibrin, które wpływa korzystnie na regeneracje kości. PRF to autogenny materiał pozyskiwany z krwi żylnej pacjenta, dzięki któremu proces gojenia i odbudowy tkanek przebiega szybciej i ze zmniejszoną ilością powikłań. 

Leczenie implantologiczne w Centrum Braci Sypień niejednokrotnie poprzedzone jest przeprowadzaniem zabiegu sterowanej regeneracji kości w celu prawidłowego osadzenia implantu w kości. 

W Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Sypień stosujemy najbardziej sprawdzone techniki zapewniające przewidywalne wyniki leczenia .

Diese Website verwendet Cookies, um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen. Wenn Sie die Website weiterhin nutzen, stimmen Sie deren Nutzung zu.

Akzeptieren Weiterlesen