Mówimy po ukraińsku / Ми розмовляємо українською

W trosce o polepszenie efektów leczenia używamy u nas w gabinecie PRF – Platelet Rich Fibrin.

PRF to autogenny materiał ( fibryna bogato płytkowa ) pozyskiwany z krwi żylnej pacjenta, dzięki któremu proces gojenia i odbudowy tkanek przebiega szybciej i ze zmniejszoną ilością powikłań.

Fibryna bogato płytkowa inicjuje trwałe uwalnianie płytkowego czynnika wzrostu – białka, które odgrywa znaczącą rolę w procesie angiogenezy od której zależy gojenie ran po zabiegowych.

PRF czyli fibryna bogatopłytkowa to naturalny biologiczny preparat z krwi własnej pacjenta, wykorzystywany wyłącznie dla tego samego pacjenta. Określa się go więc jako preparat autogenny (autologiczny). Do PRF nie dodaje się żadnych innych substancji, dzięki czemu nie ma ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych po aplikacji.

PRF to nowsza generacja preparatu PRP, czyli osocza bogatopłytkowego. Zawiera: płytki krwi, czynniki wzrostu, monocyty, leukocyty, makrofagi, komórki macierzyste.

PRF występuje pod dwoma postaciami: w formie płynnej zawiesiny (iPRF) lub żelu (PRF).

Wskazania do zastosowania PRF

W stomatologii PRF stosujemy miedzy innymi w :

– sinus lift (podniesienie dna zatoki szczękowej);

implantologii; – przyspiesza integracje implantów !

– augmentacji tkanek (regeneracja kości);

– przeszczepach kości i tkanek miękkich

– zaopatrzeniu zębodołów poekstrakcyjnych

– zabiegach periodontologicznych.

Przygotowanie preparatu PRF

Przygotowanie preparatu PRF jest łatwe i nie zajmuje lekarzowi wiele czasu. Polega na pobraniu krwi pacjentowi (20-60 ml) do probówki, następnie probówka z krwią zostaje umieszczona w specjalnej wirówce i poddana procesowi wirowania (ok 5-8 min). W efekcie podczas wirowania powstaje trójwarstwowa struktura. Pośrodku znajduje się PRF, skrzep fibrynowy, z którego powstaje membrana fibrynowa używana podczas zabiegu. Szybkie rozpoczęcie wirowania po pobraniu krwi jest warunkiem uzyskania klinicznie użytego skrzepu PRF.

Zalety preparatu PRF

Zastosowanie preparatu PRF daje pacjentowi wiele korzyści, w tym:

  • przyspieszenie procesu gojenia,
  • przyspieszenie regeneracji i wspierania procesu odbudowy tkanek,
  • zmniejszenie dolegliwości bólowych,
  • zwiększenia własnego potencjału regeneracyjnego,
  • bezpieczeństwa zabiegu, dzięki wykorzystaniu autogennego materiału biologicznego.

PRF uważa się za biomateriał, który wspomaga prawidłowe gojenie i regenerację, zawiera wszelkie niezbędne składniki do optymalnego gojenia – matrycę fibrynową spolimeryzowaną w strukturze tetramolekularnej, leukocyty i cytokiny, przyłączone płytki krwi oraz krążące komórki macierzyste.

Zawarte w nim cytokliny są stopniowo uwalniane i zdolne do przyśpieszania funkcji komórek naprawczych, ale to struktura sieci fibrynowej jest kluczowym elementem wszystkich procesów gojenia.

Diese Website verwendet Cookies, um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen. Wenn Sie die Website weiterhin nutzen, stimmen Sie deren Nutzung zu.

Akzeptieren Weiterlesen